Effektutmaningen och Live-in

Idag, med allt fler mikroproducenter och mer förnybar kraft i elsystemet är det viktigare än någonsin att efterfrågan och produktion av el jobbar i takt med varandra, i varje sekund. Därför har vi skapat Live-in smartgrid, en testbädd där man lätt kan testa lösningar för de nya effektutmaningarna.

Vi har valt att dela upp utmaningarna i tre delar:

Elnäten.Runt om i elnätet finns det flaskhalsar där elledningarna inte är tillräckligt kraftiga. Försörjningsledingarna till storstäderna räcker till exempel inte till när städerna nu växer så snabbt. Att göra storskaliga förändringar i näten tar lång tid. Därför satsar vi på att påverka effekten istället.

IoT. Den ökade mängden uppkopplade enheter i bebyggelsen, Internet of things (IoT) har liten eller ingen koppling till det som hittills kallats smarta elnät. Tidigare var det fokus på elnätens behov och utmaningar, medan IoT utgår från kundnytta, komfort och trygghet. Det finns en enorm styrningspotential om vi får detta att synka.

Slutanvändare. Omställningen till ett förnybart energisystem med allt mer distribuerad och varierande elproduktion medför ett ökat behov av direkt och indirekt styrd användning – så kallad efterfrågeflexibilitet. Hur vi får slutanvändaren att känna att hen är en viktig aktör i framtidens energisystem är en stor del av Live-ins utmaning.

Vill du delta?

Vi välkomnar fler företag och organisationer, både behovsägare och teknikleverantörer att bli delaktiga i projektet. Även privatpersoner som är intresserade av smarta hem och kan tänka sig att vara en del av testbädden är varmt välkomna att anmäla sig här

Mer information

Mer information om projektet Live-In Smartgrid hittar du här!