PRIVATPERSONER

Steg 1 av 8

Ja, jag vill gärna bidra till ett hållbart energisystem!

Live-in Smartgrid är en viktig satsning i strävan mot ett hållbart energisystem. Skillnaden på energisystemet förr och nu är att du som elkonsument står i centrum och därför behöver vi din hjälp.
För att lyckas med klimatomställningen behöver vi få en bättre förståelse för behovet av el i samhället och hur det förändras över tid. Genom att gå med i Live-in Smartgrid bidrar du anonymt med information och tillsammans med forskning och nya lösningar påskyndar vi den hållbara omställningen. Din data förblir helt anonym och hanteras enligt GDPR.
Live-in Smartgrid ger dig information om din egen elanvändning och du kommer att få erbjudanden om att testa nya smarta hem-lösningar.
Tack för att du bidrar till utvecklingen av ett hållbart energisystem!